De weg naar Vrijheid is het pad dat je beloopt in cycli van 21 jaar. Het start bij de geboorte en eindigt bij volwassenheid. Daarna gaat de tweede cyclus van
21 jaar in enzovoort. Steeds weer komen we de negen stappen tegen die ons helpen om VRIJ te zijn. Werkelijk vrij zijn is jezelf zijn met al je goede en minder goede kanten. Soms ontstaan er beschadigingen door één of meerdere onverwerkte trauma’s, maar meestal ontstaan deze beschadigingen in de eerste cyclus.
Stap 1 = Veiligheid
Het eerste dat een baby nodig heeft is veiligheid. Vanuit Veiligheid worden de andere stappen opgebouwd. Het is van groot belang om je veilig te voelen. Veilig in je huis, in je omgeving, bij mensen waar je mee omgaat en vooral veilig in en bij jezelf. Veiligheid wordt aan het kind door de moeder en de vader gegeven. Toch kan het zijn dat je hier een beschadiging hebt opgelopen. Dan zal zich dat regelmatig in je leven kunnen manifesteren.
Stap 2 = Verbondenheid
Vanuit Veiligheid zoekt het kind naar verbinding. Vooral en in eerste instantie de verbinding met de moeder. Nu komt het vaak voor dat mensen moeite hebben om zich te verbinden. Er is dan hoogstwaarschijnlijk een blokkade geweest in de jongste jeugd. Verbinding is dat je niets voor jezelf houdt maar alles durft te delen, dat je totaal verbonden bent met de ander.
Stap 3 = Ontvankelijkheid
Wat op deze stap nodig is, is ontvankelijk zijn voor zaken die buiten jezelf liggen. Hier is de invloed van de ander van belang in de ontwikkeling van het kind. Hoe ontvankelijk ben jij? Durf je te vertrouwen op anderen, sta je open voor input van buitenaf, kan je goed de scheiding maken tussen wat jij nodig hebt en wat anderen van je willen?
Stap 4 = Zelfstandigheid
Het kind zoekt na Veiligheid en Verbinding de Zelfstandigheid. Het kind wil alles zelf doen en gaat de grenzen verkennen. Wij denken vaak dat we heel zelfstandig zijn, maar toch geven we weer dat we niet zonder de ander kunnen. Werkelijk zelfstandig zijn wil in een relatie zeggen dat je de ander niet nodig hebt waardoor je tot een werkelijk evenwichtige en gelijkwaardige relatie kunt komen.
Stap 5 = Eenheid
Na de periode van zelfstandigheid gaat het kind op zoek naar Eenheid. Het ontdekt dat het Ik anders is dan de ander. Het ontdekt dat een actie leidt tot een reactie en het kind zoekt gelijkgestemden, vriendjes en vriendinnetjes en wendt zich af van anderen. Wat wij nodig hebben is de eenheid in onszelf. We hoeven anderen niet af te keuren, we hoeven niet altijd te reageren op actie en reactie.
Stap 6 = Intimiteit
Het kind is nu in de fase dat het de intimiteit en seksualiteit ontdekt. Durft het zich over te geven aan intimiteit? En hoe is dat bij jou? Durf jij intiem te zijn? Intimiteit is niet alleen seksueel, het is ook de openheid naar elkaar in intimiteit, het ontdekken van elkaars verlangens en die van jezelf.
Stap 7 = Ontluiken
Er is kritiek want de puberteit is in volle hevigheid losgebarsten. Het kind zoekt de grenzen en zet zich af tegen de beperkingen. Nu zal het moeten ontluiken. De luiken moeten open en het zal de liefde van de ouders en de invloed van de omgeving in ware proporties gaan zien. Voor jou is het van belang om open te staan voor kritiek en feedback.
Stap 8 = Verantwoordelijkheid
Het kind is de puberteit ontgroeid en zal nu de verantwoordelijkheid moeten gaan ontwikkelen. Het is vanaf nu verantwoordelijk voor de eigen daden. Hoe is jouw verantwoordelijkheidsgevoel? Mag het nog wel iets sterker, of ben je juist over verantwoordelijk en draag je de last van de halve wereld?
Stap 9 = Vrijheid
Het kind is nu aan het einde van de kind fase en staat voor volwassenheid. Als het alle stappen goed heeft doorlopen ontstaat er vrijheid en kan het onbekommerd de volgende 21 jaar instappen. Vrijheid is echter een groot probleem. We voelen ons gebonden, vast zitten in systemen, verantwoordelijk voor anderen, we hebben veel verplichtingen. Er is een heimelijk verlangen naar vrijheid.

Doel is het ervaren van: “Ik ben zo vrij als een vogel in de lucht en gebruik mijn vrijheid om mijn veiligheid te waarborgen, verbonden te zijn, zelfstandig te handelen, eenheid te ervaren, intiem te zijn en, verantwoordelijkheid te nemen.”