Procesmodel

Is het mogelijk om invloed uit te oefenen op de processen waar je in zit?
Is het mogelijk je eigen processen zodanig te beïnvloeden dat er een andere koers kan worden gevaren?
Ja, dat is mogelijk. Maar alleen als je inzicht hebt in je eigen proces(sen) en wanneer je je bewust bent van alle andere processen die invloed hebben op jouw processen. Met dit vrij eenvoudige gegeven kun je invloed uitoefenen op de zaken waar je mee bezig bent. Processen kunnen echter ook stagneren. Dit kan doordat er bepaalde tegenwerking is waarvan je je niet bewust bent of wel maar waar je denkt geen invloed op uit te kunnen oefenen. Je loopt telkens tegen dezelfde muren op en je hebt het niet in de gaten. Hierdoor laat je kansen en mogelijkheden liggen die voorbij komen.

Mooi, maar wat kun je ermee? Allereerst is het van belang in kaart te brengen in welke processen je zit. Vervolgens ga je kijken waar je staat in elk proces.
Ben je tevreden, loopt het naar wens, dan is er wellicht geen behoefte om die processen te veranderen. Maar als blijkt dat er processen zijn die vastlopen of stagneren dan kun je daar wat mee doen.

Volgens het procesmodel van het enneagram zijn er 9 stappen in ieder proces.

1 Wat Wil je?
2 Is het mogelijk voor je? Kun je het?
3 Wat heb ik nodig aan informatie, opleiding materiaal etc.?
4 De creatie en hoe voelt het om door te gaan?
5 Het doen.
6 Wat heb ik verder nog nodig aan info etc?
7 Ondernemen en verfijnen.
8 Doel is bereikt!
9 Genieten van het bereikte resultaat.

OK! Hartstikke mooi.

Dan is het nu tijd om de diverse processen neer te zetten.
Dit kun je doen door:
- Zet je huidige processen in de schijnwerpers!
- Waar wringt de schoen?
- Wat te doen of te laten? SUCCES